FANDOM


Sejuta adalah nombor yang bersama dengan 106 = 1000^2 = 1,000,000 = 1E6 = satu diikuti enam huruf kosong.[1] Sejuta kebanyakan digunakan sebagai ungkapan untuk nombor besar. Sejuta dianggap sebagai nombor yang terbesar untuk dikira oleh orang yang biasa. Nama Ingerris Million asal daripada perkataan Itali "millione" yang mencampurkan perkataan Itali "mille" yang bermaksud seribu dengan akhiran -one.[2]

Sumber Sunting

  1. Million at Wolfram MathWorld
  2. http://www.merriam-webster.com/dictionary/million
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.